Heeft u een vraag over onze service?

Wij geven u graag antwoord

Hoe zit het met voorrij- en materiaalkosten bij reparatie?

Bij storing of defect aan één van uw machines lossen wij dit kosteloos op. Dus heeft u een storing of een defect? Dan zijn alle kosten die gemoeid zijn met deze reparatie voor onze rekening, dus ook de materiaal- en voorrijkosten. Behalve in het geval van een gebruikersfout, dan zijn de kosten voor uw rekening.