Heeft u een vraag over onze service?

Wij geven u graag antwoord

Wat verstaan jullie onder een gebruikersfout?

Onder een gebruikersfout verstaan wij het onjuist gebruiken van de machines door bijvoorbeeld de maximale laadcapaciteit te overschrijden. Daarnaast verwachten wij dat u zich houdt aan de gebruiksaanwijzing die wordt meegeleverd met de machines. Indien dit niet het geval is, zijn wij niet aansprakelijk voor de kosten die gemoeid zijn met de reparatie.