Circulair ondernemerschap

De wereld een stukje beter maken

Het belang van een circulaire economie

Roel Delahaye van het CBS: ‘Een Circulaire Economie is een economie waarbij grondstoffen zo efficiënt mogelijk gebruikt worden. Niet alleen door ze te recyclen, maar bijvoorbeeld ook door bij het ontwerp al na te denken over de bestemming van de grondstoffen aan het eind van de levensduur van een product.’ 

Volgens de Verenigde Naties (VN) zijn wij in 2050 drie keer zoveel grondstoffen nodig als wij blijven consumeren zoals wij dit nu doen. Dat zijn schrikbarende feiten en daar wil Laundry Use graag iets aan doen. 

De huidige economie

De huidige economie

De huidige productie- en consumptiepatronen worden gezien als de belangrijke oorzaak van wereldwijde milieu-uitdagingen. Dit heeft te maken met dat er in de huidige economie wordt gekocht, gemaakt en vervolgens weggegooid. Dit moet anders; daarom gaan steeds meer bedrijven over naar een economie waarin wordt getragt geen afval te creeëren. Laundry Use doet dit door haar producten aan te bieden als bruikleen waarin de klant betaalt per gebruik. Ook wel Product-as-a-Service (PaaS) genoemd.

Circulaire economie

Circulaire economie

Een circulaire economie is een economie systeem van gesloten kringlopen waarin grondstoffen, componenten en producten zo weinig mogelijk hun waarde verliezen. Het doel van een circulaire economie is dan ook het realiseren van een gesloten economie. Een belangrijke reden waarom deze gesloten economie niet wordt behaalt is de overgang van het eigendom naar de klant. Deze eigendomsoverdracht zorgt ervoor dat het bedrijf of leverancier geen invloed meer heeft op de levensduur van het product. 

Daarom biedt Laundry Use haar producten aan als bruikleen waarbij wij verantwoordelijk blijven voor de levensduur en het functioneren van de producten.

Pay-per-Use

Pay-per-Use

Laundry Use maakt daarom gebruik van het zogeheten Pay-per-Use model. Met dit model leggen wij de focus op de functionaliteit van uw wasmachine of droger. 

Van verkoop van producten naar een zo lang mogelijk levensduur van producten
Waar normaal gesproken de meeste winst wordt door het maximaliseren van de verkoop of het behalen van de hoogste marge, is dat bij een Pay-per-Use model anders. Doordat wij eigenaar blijven van de professionele wasmachine of droger zijn wij gebaat bij een zo lang mogelijke levensduur van de wasserijapparatuur. Waar normaal gesproken wordt geprofiteert van een lage levensduur van apparatuur en hoge servicekosten; behoort dit nu tot de kosten van Laundry Use. Daarom streven wij naar een zo lang mogelijke levensduur van de apparatuur. 

De kracht van terugkerende producten

De kracht van terugkerende producten

Doordat wij de wasapparatuur na afloop van het abonnement weer innemen kan bijvoorbeeld de wasmachine worden gereviseerd en worden ingezet voor een tweede kans. Wij kennen onze producten na 15 jaar als onze broekzak en kunnen daardoor ook machines die echt op zijn, uit elkaar halen en onderdelen die nog in goede staat zijn, weer opnieuw inzetten. Zo zorgen wij ervoor dat er zo min mogelijk op de afvalberg beland. 

Apparatuur met een lange levensduur

Apparatuur met een lange levensduur

Laundry Use is verantwoordelijk voor de wasserij van de klant. Wij plegen daarom periodiek onderhoud en service aan de apparatuur zodat deze zo lang mogelijk meegaat. Daarnaast maken wij alleen gebruik van hoogwaardige producten met een lange levensduur. Zo gaan onze industriële wasmachines gemiddeld niet 35.000 draaiuren mee, maar 50.000 draaiuren. Heeft de machine zijn draaiuren bereikt? Dan beland deze niet op de afvalbult maar wordt deze gereviseerd en vervolgens elders weer opnieuw ingezet. 

Maatregelen die wij nemen voor zo duurzaam mogelijk ondernemen

Biologisch afbreekbare wasmiddelen

Biologisch afbreekbare wasmiddelen

Met betrekking tot de chemie maken wij zoveel mogelijk gebruik van biologisch afbreekbare wasmiddelen met het Ecolabel. Daarnaast selecteren wij alleen wasmiddelen waarmee met de kleinste doseringen optimaal resultaat behaald kan worden, zelf bij een watertemperatuur van 30°C. 

Op dit moment zitten wij in de overgang waarin wij alleen maar biologische wasmiddelen gaan gebruiken. 

Recyclebare dekbedden

Recyclebare dekbedden

Behalve de wasserijapparatuur worden ook andere producten na de levensduur gerecycled. Zo nemen wij na de levensduur de medische dekbedden die veelal worden geleverd aan de zorg in waarna de dekbedden worden gerecycled.

Videomeetings met Zoom

Videomeetings met Zoom

In 2020 is Laundry Use overgegaan naar Video Meeting. Via het programma Zoom communiceren bij met collega's, klanten en leveranciers via video. Door hiervan gebruik te maken besparen wij per meeting gemiddeld:

- 400min reistijd
- 552km over de bezette Nederlandse wegen
- 60KG CO2 

Deze manier van communiceren werkt prettig, gemakkelijk en is dus uiterst milieuvriendelijk. 

Volledig digitaal boekhouden en factureren

Volledig digitaal boekhouden en factureren

Laundry Use doet niet aan uitprinten en versturen van facturen; dit gaat geheel online en digitaal. Dit bespaart een heleboel papier en daarmee dus hout en water. Via ons boekhoud en facturatiesysteem kunnen wij alles beheren en wordt er niets onnodig uitgeprint. 

Elektronisch systeem voor het ondertekenen van overeenkomsten

Elektronisch systeem voor het ondertekenen van overeenkomsten

De praktijk bij ondertekenen op papier:
De overeenkomst wordt samengesteld en opgestuurd naar een collega die zijn of haar handtekening dient te zetten. Deze collega print de overeenkomst uit, ondertekend het, scant het in en stuurt het weer terug naar degene die de overeenkomst heeft samengesteld welke het vervolgens naar de klant stuurt. De klant print het bestand opnieuw uit, ondertekend de overeenkomst, scant het weer in en stuurt het weer terug. 

De praktijk bij elektronisch ondertekenen:
De overeenkomst wordt samengesteld en via de elektronische omgeving opgestuurd naar alle partijen die de overeenkomst dienen te ondertekenen. Nadat alle partijen de overeenkomst online hebben ondertekend, krijgt de afzender de overeenkomst retour.

Duidelijk is dat naast besparing in tijd en geld, elektronisch ondertekenen niet schadelijk is voor het milieu. Per maand scheelt deze manier van werken per maand 11 kilogram hout en 243 liter water.

Realiseer uw eigen duurzame wasserij

Werk samen met Laundry Use aan uw duurzame wasserij waarin circulariteit centraal staat: het verlagen van de afvalberg. 

Neem contact met ons op