Circulair ondernemerschap

De wereld een stukje beter maken

Wat is circulariteit?

Roel Delahaye van het CBS: ‘Een circulaire economie is een economie waarbij grondstoffen zo efficiënt mogelijk gebruikt worden. Niet alleen door ze te recyclen, maar bijvoorbeeld ook door bij het ontwerp al na te denken over de bestemming van de grondstoffen aan het eind van de levensduur van een product.’ 

Volgens de Verenigde Naties (VN) zijn wij in 2050 drie keer zoveel grondstoffen nodig als wij blijven consumeren zoals wij dit nu doen. Dat zijn schrikbarende feiten en daar wil Laundry Use graag iets aan doen. 

Verkleinen van de footprint op de aarde

Verkleinen van de footprint op de aarde

Een Circulaire economie gaat bewuster en efficiënter om met energie en grondstoffen door gebruikelijke fasen 'maken-gebruiken-weggooien' van producten te veranderen in een keten waarbinnen het afval van de ene partij, de grondstof van de andere partij wordt.

Door onze producten als bruikleen aan te bieden zorgen wij ervoor dat producten na gebruik niet worden afgedankt, maar een nieuwe kans worden gegeven. Dit doen wij door aan het eind van uw abonnement uw machines in te ruilen en de ingeruilde machines weer een nieuwe kans geven door ze te renoveren.

Laundry Use draagt zo bij aan een circulair ondernemerschap waarbij wij onze footprint op de aarde verkleinen. In alles wat wij doen stellen wij onszelf de vraag op welke wijze wij dit kunnen realiseren. Dit is een eindeloos leerproces waarin wij steeds duurzamer en milieuvriendelijker ondernemen, samen met onze klanten en partners. 

Biologische afbreekbare wasmiddelen

Biologische afbreekbare wasmiddelen

Met betrekking tot de chemie maken wij zoveel mogelijk gebruik van biologisch afbreekbare wasmiddelen met het Ecolabel. Daarnaast selecteren wij alleen wasmiddelen waarmee met de kleinste doseringen optimaal resultaat behaald kan worden, zelf bij een watertemperatuur van 30°C. 

Recyclebare medische dekbedden

Recyclebare medische dekbedden

Behalve de wasserijapparatuur worden ook de medische dekbedden die wij leveren gerecycled. Na de levensduur van de dekbedden nemen wij deze weer van u in waarna de dekbedden worden gerecycled. 

Producten met een lange levensduur

Producten met een lange levensduur

Laundry Use is verantwoordelijk voor de wasserij van de klant. Wij plegen daarom periodiek onderhoud en service aan de apparatuur zodat deze zo lang mogelijk meegaat. Daarnaast maken wij alleen gebruik van hoogwaardige producten met een lange levensduur. Zo gaan onze industriële wasmachines gemiddeld niet 35.000 draaiuren mee, maar 50.000 draaiuren. Heeft de machine zijn draaiuren bereikt? Dan beland deze niet op de afvalbult maar wordt deze gereviseerd en vervolgens elders weer opnieuw ingezet. 

Inruil van gebruikte machines

Inruil van gebruikte machines

Laundry Use ruilt ook machine in. Ook als de machine eigenlijk zijn beste tijd heeft gehad nemen wij deze in. Waarom? Zodat zoveel mogelijk van de machine wordt hergebruikt. Zo halen wij machines over zijn economische maar ook technischel levensduur uit elkaar en hergebruiken onderdelen die nog een ronde meekunnen. Hiermee kunnen wij andere machine reviseren. Zo werken wij aan een circulaire economie waarin wordt getreeft naar een economie waarin geen afval bestaat.