Vuil wasgoed + Laundry Use = schoon wasgoed

Vuil wasgoed + Laundry Use = schoon wasgoed

20 Aug

Hygiëne en infectiepreventie spelen een grote rol binnen onder andere de zorg- en foodsector. Een belangrijk deel van deze preventie begint bij schoon wasgoed. Laundry Use draagt als totaalleverancier en partner voor iedere wasserij alles wat nodig is voor schoon wasgoed volgens de hoogst mogelijke standaarden.

Laundry Use als verantwoordelijke voor schoon wasgoed
Bij reinigen van wasgoed gaat het er niet alleen om dat het textiel er schoon uitziet of fris ruikt, het is van groter belang dat het wasgoed gedesinfecteerd en soms zelfs gesteriliseerd wordt. Dat vereist continu aandacht, maar heeft ook consequenties voor de procesinrichting van iedere wasruimte en wasserij. Zo is een fysieke scheiding tussen de vuile zone, waar het wasgoed binnenkomt, en de schone zone, waar het wasgoed de wasserij weer verlaat belangrijk. Dit voorkomt namelijk kruisbesmetting. Laundry Use kan voor de inrichting van iedere wasruimte of wasserij een 3D-tekening opmaken om deze ruimtes inzichtelijk te maken. Hierdoor worden goed doordachte keuzes gemaakt op gebied van hygiëne maar ook routing en efficiëntie.


Wat is dan schoon wasgoed?
Natuurlijk wil iedereen graag het aller-schoonste wasgoed, maar helaas zijn niet alle vlekken volledig uitwasbaar en gaat het bereiken van dit "ultieme" doel vaak gepaard met onnodig hoge kosten, ongewenste slijtage en kleurvervaging. Tijdens het formuleren van de doelstellingen van het wasproces worden onder andere eisen gesteld aan:
- Vlekverwijdering
- Desinfectie
- Tint/helderheid
- Slijtage
- Krimping
Ergens tussen vuil en superschoon zit een goed resultaat waarmee iedereen tevreden kan zijn. Laundry Use gaat daarom in samenwerking met de klant na welke doelstellingen vastgesteld moeten worden. Deze worden periodiek gecontroleerd. Zo spreekt Laundry Use samen met de klant af wat schoon textiel is.


Controle van schoon wasgoed 
De periodieke controles zijn onafhankelijke microbiologische controles. De controles zijn ingericht volgens de CERTEX standaard. Zonder teveel in details te treden, wordt met een controle gebruik gemaakt van DES controles (aantonen of er voldoende “kiemafdoding” is in het wasproces in verband met desinfectie), RABC validatie (microbiologische reinheid van het eindproduct), Petrifilm (controle bedrijfswater), vuil- en vlekkenmonitor (controle percentage vlekverwijdering in wasproces), TRM controle (Temperatuur registratie module in het wasproces).


Hygiëne en infectiepreventie zijn topprioriteit in de wasruimte en het wasproces. Laundry Use begrijpt dit en ontzorgt de klant volledig door op ieder vlak het advies en de uitvoering op zich te nemen. Laundry Use heeft hiervoor drie overzichtelijke abonnementen.