Zorgkosten en de oplossing

Stijgende kosten

23 Apr

De kosten stijgen in de zorg. Met uitzondering van de GGZ laten alle deelsectoren een stijging van de omzet zien. Dit publiceert Intrakoop, de grootste inkoopcoöperatie van Nederland in de zorg. Voor de duidelijkheid, deze stijging van omzet betekent stijging van kosten. De omzet is gestegen van 53,5 miljard naar 61 miljard. In de afgelopen jaren hebben zorgorganisaties hard gewerkt aan hun financiële buffers. Het is een logische beweging dat zorgorganisaties meer vermogen achter de hand houden. De tarieven staan onder druk, de kosten voor ziekteverzuim nemen toe en steeds meer is het noodzakelijk om zorg te realiseren met de inzet van PNIL (personeel niet in loondienst). Er is steeds meer onzekerheid. Overigens is dit maar een greep uit wat er speelt in de zorg. Op de site van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en milieu worden tal van ontwikkelingen beschreven die nu en in de toekomst gaan spelen (https://www.vtv2018.nl/belangrijkste-ontwikkelingen#themaverkenning-1). Ik ga ze hier niet allemaal beschrijven of beschouwen, dat voert te ver. Ik lees er wel in dat de zorgkosten verder zullen gaan stijgen. De financiële buffers van zorginstellingen zijn geen vette spaarpotten. In de praktijk zijn ze veelal hard nodig om de gaten te dichten die ontstaan in bijvoorbeeld de WMO en jeugdzorgwet gefinancierde zorg. In 2015 kregen zorginstellingen de ruimte om de reserve aanvaardbare kosten in te zetten voor frictiekosten als gevolg van de transitie. Ik durf vast te stellen dat we, eenmaal aangekomen in 2019, nog steeds veel zorginstellingen hun buffers gebruiken om de gaten te dichten in het WMO/jeugdzorg domein.

Geen product maar een oplossing die meebeweegt…

Dus, spannend blijft het de komende jaren. Vanuit Laundry Expert zijn we actief binnen de zorg. Sterker nog, binnen de verschillende branches is de zorgsector onze grootste klant. We zijn ons er al langer van bewust dat een enkele productmatige oplossing niet langer aansluit. De grote hoeveelheid aan veranderingen in de zorgsector vragen om veelzijdigheid en flexibiliteit. Even een inkijkje in de dagelijkse praktijk. Op een woonlocatie kunnen we een prachtige wasmachine en droger plaatsen maar het kan maar zo zijn dat deze locatie over een jaar niet meer bestaat. Wat we ook zien is dat de zorgzwaarte soms in korte tijd toeneemt doordat de doelgroep verandert. Daar waar voorheen cliënten zelf hun kleding wasten nemen de medewerkers het weer over omdat cliënten die mogelijkheden niet langer hebben. Er ontstaat ineens een toename van was waardoor de apparatuur niet meer toereikend is. Andersom zien we dit ook. Er is gekozen voor professionele of zelfs industriële oplossingen maar dit blijkt een te zware oplossing na de nodige veranderingen. We zien ook een hoger verloop van personeel. Het ene jaar staat er een medewerker die is geschoold om de wasserijtechniek optimaal te benutten. Het volgende jaar werkt deze medewerker er niet meer. Het komt voor dat een zorgmedewerker een handtekening zet onder een opdracht van 25000 euro aan wasserijtechniek. Vanuit de zelfsturingsgedachte is dit te begrijpen, maar weten zij hoe het ervoor staat over 5 jaar? Het is maar een greep uit de praktijk. Voor ons is het een aanhoudende uitdaging om zo goed mogelijk aan te sluiten. Geen product verkopen maar een oplossing die meebeweegt met de veranderingen.

1 van de oplossingen is Laundry Use. Betalen voor schone was en niet voor de apparatuur. Wasserijapparatuur is duur. Op veel zorglocaties wordt zelf gewassen. Wat ons betreft vaak een betere oplossing dan het uitbesteden van de was. Maar wanneer die dure apparatuur niet optimaal benut wordt is dit toch wel een slechte investering. Wanneer onze klanten betalen voor de schone was kunnen zij alle kennis en dienstverlening verwachten die erbij hoort. Daar waar de apparatuur niet toereikend is vanwege een toe- of afname van het aantal cliënten stellen we de oplossing bij. Wij willen een totaaloplossing die vooral ontzorgt en voorkomt dat er onnodige investeringen worden gedaan. Geen duidelijkheid over de ontwikkelingen op woon- of behandellocaties? Dan is huur vaak een betere oplossing. Voorop staat niet de apparatuur, zelfs niet de financieringsvorm maar de totale oplossing die nodig is om aan te sluiten bij de ontwikkelingen.

Op de 61 miljard hebben we zojuist een klein deel besproken. Maar wel een leuk deel waarbij er echt slagen gemaakt kunnen worden om op een verantwoorde wijze met investeringen om te gaan. Ja, het is maar de was. Maar voor ons zit elke trommel boordevol persoonlijke verhalen en werken we er graag aan mee dat de euro’s in de zorg zoveel mogelijk worden besteed aan de zorgvragers waar het om gaat.

 

Berto Broeksema is werkzaam voor Laundry Expert en Humanitas DMH. Binnen Laundry Expert is hij betrokken bij de ontwikkeling van concepten richting de non-profit sector. In een maandelijks artikel probeert hij een brug te slaan tussen de ontwikkelingen binnen wasserijtechniek, non-profitsector en actuele ontwikkelingen in de samenleving.